Praktická logistika
Obálka Nebezpečný náklad 3. 2021
Obálka Nebezpečný náklad 3. 2021

červen 2021

Spolupracující firmy

Mediální partnerství

Téma měsíce

sorb

Dopravce a jeho povinnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), kterou je zaměstnavatel povinen zajistit v silniční nákladní dopravě, je rozsáhlé téma. Nezbytnou součást BOZP představují vypracování dokumentace, kategorizace, vyhodnocení potenciálních rizik, pravidelná školení a zajištění odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Více si můžete přečíst v červnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.

Starší čísla a ukázky článků:

obsah 1/2020
1/2020
obsah 2/2020
2/2020
obsah 3/2020
3/2020
obsah 4/2020
4/2020
obsah 5/2020
5/2020
obsah 6/2020
6/2020
obsah 1/2021
1/2021
obsah 2/2021
2/2021

Ukázky novějších článků najdete na www.praktickalogistika.cz v rubrice NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2019

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2018

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2017

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2016

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2015

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2014

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2013

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2012

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2011

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2010

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2009

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2008

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2007Aktuality

CEIV Pharma pro DACHSER

23. 7. 2021   » DACHSER obdržel pro svoji pobočku DACHSER Šanghaj a svoji kancelář na Mezinárodním letišti Šanghaj certifikaci CEIV Pharma od mezinárodní asociace IATA.

…dále

Mnohostranná dohoda RID 4/2021

18. 7. 2021   » Mnohostranná dohoda RID 4/2021 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy nebezpečné věci třídy 2 BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ.

…dále

230 LNG čerpacích stanic

30. 6. 2021   » LNG patří na cestě k trvale udržitelnější mobilitě mezi nejdůležitější alternativy konvenčních paliv. Spedice a logistické společnosti mohou používáním LNG snížit své emise CO2 až o 20 procent v porovnání s naftou.

…dále

CIMTO slaví 50 let

28. 6. 2021   » Akreditovaná laboratoř CIMTO zkouší obaly již 50 let a navazuje tak na dlouhou tradici v tomto specifickém oboru.

…dále

Distribuce lithiových článků

10. 6. 2021   » DB Schenker pomáhá distribuovat lithiové baterie světového producenta z Jižní Koreje. Kromě distribuce zajišťuje i jejich proclení a uskladnění.

…dále

Linkové přepravy do Irska

7. 6. 2021   » Společnost VCHD Cargo zahájila pilotní projekt dokládkových přeprav do Irska v režimu direct.

…dále
  redakce@nebezpecnynaklad.cz
inzerce@nebezpecnynaklad.cz
 
CEIV Pharma pro DACHSER
X
DACHSER obdržel pro svoji pobočku DACHSER Šanghaj a svoji kancelář na Mezinárodním letišti Šanghaj certifikaci CEIV Pharma od mezinárodní asociace IATA.

Společnost tím dále rozšiřuje služby své logistické sítě pro zákazníky ze segmentu Life Science & Healthcare. DACHSER Šanghaj získal certifikaci CEIV Pharma (Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics) od asociace IATA (The International Air Transport Association) po úspěšném auditu procesů, který proběhl zcela hladce navzdory náročnějším podmínkám v důsledku pandemie onemocnění COVID-19. Certifikace CEIV Pharma zaručuje, že infrastruktura, vybavení a procesy odpovídají standardům a nařízením, která očekávají zákazníci z farmaceutického průmyslu. Zdroj: DACHSER
Mnohostranná dohoda RID 4/2021
X
Mnohostranná dohoda RID 4/2021 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy nebezpečné věci třídy 2 BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ.

Odchylně od pododdílu 2.2.2.3 a tabulky A kapitoly 3.2 je povoleno přepravovat směsi butadienů s uhlovodíky o koncentraci butadienů vyšší než 20%, ale nejvýše 40%, stabilizované, které mají při 70 0C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 0C není nižší než 0,525 kg/l, pod pojmenováním UN 1010 BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ. Odesílatel musí uvést do přepravního dokladu: Přeprava dovolena podle podmínek oddílu 1,5.1 RID (RID 4/2021). K dnešnímu dni podepsaly dohodu Nizozemí, Spolková republika Německo a Česká republika. Dohoda je platná do 30. června 2025. Zdroj: Stanislav Hájek
230 LNG čerpacích stanic
X
LNG patří na cestě k trvale udržitelnější mobilitě mezi nejdůležitější alternativy konvenčních paliv. Spedice a logistické společnosti mohou používáním LNG snížit své emise CO2 až o 20 procent v porovnání s naftou.

DKV, evropský poskytovatel služeb pro mobilitu, proto urychluje rozšiřování své sítě pro zásobování LNG a nově svým zákazníkům nabízí přístup k více než 230 stanicím s LNG v devíti zemích. DKV tak zastřešuje největší síť čerpacích stanic LNG nezávislou na značce, která pokrývá více než 50 procent všech stanic LNG v Evropě. Seznam připojených zemí se aktuálně rozšířil o Rakousko, Švédsko a Finsko. Zdroj: DKV
CIMTO slaví 50 let
X
Akreditovaná laboratoř CIMTO zkouší obaly již 50 let a navazuje tak na dlouhou tradici v tomto specifickém oboru.

Rok 2021 je pro CIMTO – Centrum pro informace a mechanické testování obalů – významným milníkem v jeho historii. Před 50 lety byl v Praze založen IMADOS – Institut manipulačních, dopravních, obalových a skladovacích systémů, který se v roce 1991 transformoval nejprve do státního podniku a poté v roce 2015 do společnosti s ručením omezeným. V rámci oslav 50letého výročí se 24. 6. 2021 konal v Tišnově Den otevřených dveří. V akreditované laboratoři jeho organizátoři přivítali současné i budoucí zákazníky, kteří měli jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí certifikované zkušebny a oslavit významné výročí společnosti. Zdroj: CIMTO
Distribuce lithiových článků
X
DB Schenker pomáhá distribuovat lithiové baterie světového producenta z Jižní Koreje. Kromě distribuce zajišťuje i jejich proclení a uskladnění.

Baterie nebo jejich články, které směřují do evropských automobilek, podléhají přísným požadavkům na přepravu a uskladnění dle dohody ADR. DB Schenker tento typ zboží v souladu s ekologickými standardy vždy skladuje odděleně od ostatního, potenciálně hořlavého, zboží v suchých a dobře větraných prostorách. Lithium-iontové články jsou při přepravě nabité maximálně na 30 % jejich kapacity. Jsou uloženy na platech v hliníkových přepravních obalech na plastových vratných paletách a na silnicích cestují výhradně v kamionech s řízenou teplotou. Zdroj: DB Schenker
Linkové přepravy do Irska
X
Společnost VCHD Cargo zahájila pilotní projekt dokládkových přeprav do Irska v režimu direct.

Pro společnost LEEL COILS EUROPE přepravuje výrobky pro segment OEM s využitím přímého trajektu z Francie do Irska. Řešení, které umožňuje vyhnout se celním procedurám při tranzitu přes Velkou Británii, přináší časový i ekonomický benefit. Vystoupení Velké Británie z Evropské unie a zavedení celního řízení i pro tranzitní zásilky ohrozilo plynulost dodávek ze zemí EU určených pro irský trh. Proto společnost VCHD Cargo přišla s novým řešením a vyhrála tak výběrové řízení LEEL COILS EUROPE na přepravy do této destinace. Zdroj: VCHD Cargo